صفحه شخصی حامد خانجانی   
 
نام و نام خانوادگی: حامد خانجانی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1393/02/11
 روزنوشت ها    
 

 مجری صاحب صلاحیت؛ هزینه یا فایده؟ بخش شهرسازی

4

یک- عنوان می شود که حوزه های مختلفی از سازمانی، قانون و مقررات، و اجرایی در ساخت و سازهای شهری دچار نقصان هستند که اینهمه، بی کیفیتی ساختمانها را نتیجه می دهند.
البته که تمام نواقص فوق در یک بستر اجتماعی اتفاق می افتد؛ افرادی که قوانین را می نویسند، افرادی که سازمان را تشکیل می دهند و آنهایی که مدیر می شوند . . . غیر از مردم و فرهنگ جاری آن نیستند. از اینرو محل بسیاری از تحولات و اصلاحات حوزه های مختلف را باید در بستر اجتماعی آنها جستجو کرد.
با این مقدمه، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی عمومی در خصوص استانداردهای ساخت و ساز در نظر مسئولان و صاحب نظران، می بایست در اولویت امور قرار گیرد.(بند4 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
دو-کارشناسان در دانش مدیریت پروژه، در برآورد هزینه های یک پروژه، تنها به هزینه طراحی و ساخت توجه ننموده و کلیه هزینه های عمر یک پروژه را مورد ارزیابی قرار می دهند.
در بازار سوداگری ساخت و ساز شهری در ایران، که در یک سو مالکان و سرمایه گذاران ساخت قرار دارند و در سویی دیگر بهره برداران، آنچه مورد ارزیابی و توجه است هزینه های طراحی و ساخت می باشد، که با کاهش هر چه بیشتر آن، سود حاصله برای گروه اول بیشتر می شود؛ ولیکن در صورت وجود فرهنگ عمومی و آگاهی اجتماعی مناسب و همچین قوانین و نظارتهای مربوطه، سعی در برآوردن انتظارات تمامی ذینفعان پروژه می شود.
مالکان، سرمایه گذاران، عوامل اجرایی، بهره برداران، همسایگان، مردم حال و آینده کشور جزو گروه هایی هستند که در احداث یک پروژه ساخت و ساز شهری نفع می برند.
اگر بخواهیم انواع هزینه های آشکار و پنهان یک پروژه را شناسایی نماییم، به موارد ذیل می رسیم:
أ‌. هزینه های طراحی و ساخت
ب‌. هزینه مجوزها و گواهی ها
ت‌. هزینه راه اندازی
ث‌. هزینه تعمیر و نگهداری
ج‌. هزینه سلب آسایش همسایگان در دوره اجرا (موانع عبور و مرور، آلودگی های صوتی، آلودگی های بصری)
ح‌. هزینه عدم آسایش و عدم رفاه و رضایت خاطر بهره برداران طی سکونت در یک مسکن بی کیفیت
خ‌. هزینه مال و جان انسانها در صورت بروز حادثه
د‌. هزینه مصرف نامناسب معادن و منابع ملی در ساخت مسکن بی کیفیت
ذ‌. هزینه آلایندگی محیط زیست در تولید مصالح
سه-کارشناسان در دانش مهندسی ارزش، تفاوت اساسی بین دو مفهوم "ارزان سازی" و "ارزنده سازی" قائل می شوند. "ارزان سازی" منجر به کاهش کیفیت یک محصول می گردد، ولیکن "ارزنده سازی" ضمن حفظ کیفیت و حتی افزایش کیفیت محصول با اعمال ایده های جدید، موجب حذف هزینه های زائد تولید می گردد.
چهار-آنچه که در مورد الزامی شدن حضور مجریان صاحب صلاحیت در کارگاه های ساختمانی در نظر عموم مردم و بلاخص سرمایه گذاران، که پیش از این عنوان شد در پی کاهش هزینه های ساخت و سود بیشتر می باشند، موجب مقاومت و نارضایتی می گردد، حق الزحمه ایست که این حضور بر هزینه های ساخت اضافه می نماید. حال آنکه حضور یک مجری صاحب صلاحیت (صلاحیت واقعی و کارآمد) در روند کار و فرآیندهای اجرا، نه تنها موجب افزایش هزینه ها نمی شود، بلکه به دلیل حذف هزینه های زائد موجب ارزندگی کار تمام شده نیز می گردد؛ به خلاف آنکه در عدم حضور این مجری، تلاش به جهت ارزان سازی می باشد.
از طرفی چنانچه شرح آن در قسمت دو این یادداشت رفت، با توجه به کلیه هزینه های طول عمر یک پروژه، با استانداردسازی و ساخت با کیفیت یک ساختمان، از بسیاری از هزینه های آتی، من جمله تعمیر و نگهداری و هدر رفت منابع صرفه جویی صورت خواهد گرفت؛ و این در صورتیست که یک سرمایه گذار تنها منافع مالی و آنی خود را ندیده و به منافع سایر مردم، فرزندان خود و دیگران نیز بیاندیشد.
و این وظیفه صاحب نظران و مسئولان است تا با فرهنگ سازی و وضع قوانین مناسب، عموم مردم را به آگاهی و عمل این مسائل برسانند.

منبع: www.lobe.ir


سه شنبه 7 بهمن 1393 ساعت 09:46  
 نظرات