صفحه شخصی حامد خانجانی   
 
نام و نام خانوادگی: حامد خانجانی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1393/02/11
 روزنوشت ها    
 

 تسهیلات تشویقی، تلاش برای نوسازی یا ایجاد تقاضا برای فروش شهر بخش شهرسازی

6

با تصویب اعطای وام های 50 میلیون تومانی دولت به ساخت و سازهای بافتهای فرسوده شهری، این سوال مطرح می شود که آیا روند صورت گرفته در نوسازی این بافتها با تعریف بسته های تشویقی در قالب اعطای تسهیلات، اختصاص اضافه تراکم و تخفیف در عوارض پروانه های ساختمانی در سنوات گذشته مورد تایید دولت و شهرداری بوده است؟

ساختمانهایی که در سالهای اخیر با اعطای وام به سازندگان این مناطق نوسازی شده اند چه میزان از دغدغه های موجود از ابعاد مختلف اجتماعی، شهرسازی و کالبدی این مناطق را مرتفع کرده اند؟ آیا معضل تراکم بالای جمعیتی، عدم وجود زیر ساختهای تاسیساتی و خدماتی مناسب شهری، عدم استحکام کافی ساختمانها، عدم امکان دسترسی ها در مواقع بحران با توجه به تعیین سه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری توسط شواری عالی معماری و شهرسازی در نوسازی این مناطق با راهکارهای اجرا شده فعلی، حذف و رفع گردیده است؟ آیا تاکنون توسط دستگاه های سیاست گذار، شاخصهای تعیین شده فرسودگی، کمّی سازی و میزان بهبود شرایط اندازه گیری شده است که همچنان روال نوسازی ها با این دیدگاه صورت می پذیرد؟

ادامه مطلب در یادداشت بیست و نهم سایت جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان

شنبه 17 آبان 1393 ساعت 15:40  
 نظرات